Rasvanpolttosykkeellä tarkoitetaan yleensä noin 90-130 lyöntiä minuutissa sykealuetta, joka syntyy matalatehoisessa liikunnassa. Kevyessä liikunnassa rasva on merkittävin energialähteeksi käytettävä ravintoaine. Kun liikunnan tehoa lisätään keho alkaa käyttää suhteessa enemmän hiilihydraatteja energialähteenä.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että rasvapoltto ei absoluuttisesti vähene liikunnan tehoa lisätessä. Ainoastaan rasvan suhteellisen osuus energianlähteenä pienenee. Tämän lisäksi kannattaa huomioida, että kovatehoisempi liikunta kuluttaa merkittävästi enemmän energiaa kokonaisuudessaan. Lisäksi kovatehoinen liikunta lisää suorituksen jälkeen tapahtuvaa rasvanpolttoa matalatehoista liikuntaa enemmän. Näistä seikoista johtuen, rasvanpolttosyke siinä merkityksessä kuin termiä yleisimmin käytetään, on myytti. Rasvaa palaa huolimatta siitä, millä teholla liikuntaa harrastaa.

Lue tarkemmin liikunnan tehon sekä muiden seikkojen vaikutuksesta rasvanpolttoon rasvanpoltto -sivulta.